# تاریخ_سوم

سوالات تستی تاریخ سوم راهنمایی

                                                  نام دبیر :  شیخه نام مدرسه: نام دانش آموز: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1-قزلباش ها چه کسانی بودند؟ الف) به سربازان شاه اسماعیل می گفتند              ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 205 بازدید