چرا جنگ جهانی دوم اغاز شد

چرا جنگ جهانی دوم اغاز شد

این اغراق نیست اگر بگویم  علت بوجود امدن جنگ جهانی دوم ریشه در قرار داد ورسای دارد،ولی نباید زیاده خواهی کشور جعلی لهستان و سیاست انقراص المان و تبدیل ان به یک کشور کوچک و ضعیف اروپای که در دستور کار دو کشور فرانسه و انگلیس قرار داشته را نادیده گرفت.

متفقین بعد از پیروزی در جنگ جهانی اول دست به تاراج المان زدند.آنها با اشغال خاک المان و گرفتن غرامت سنگین کمر اقتصاد المان را شکستن اما این کار ها انها را راضی نکرد و برای خورد شدن المان،کشور جعلی لهستان را ساختند و بخش بزرگی از خاک المان و مردمان ان را  به لهستان بخشیدن. و برای دست یابی این کشور به دریا شهر بندری دانتزیگ المان را در ظاهره منطقه ازاد تحت حمایت جامعه ملل اعلام کردن.اما در باطن انها حاکمیت این شهر را نیز به لهستان واگذار کرده بودن.

لهستان بلافاصله عبور و مرور  المان ها رو از این بندر ممنوع اعلام کرد.با این کار لهستان عملا المان به دو قسمت تقسیم شد.این کار باعث شد سرزمین پرروس خاوری  از سرزمین اصلی المان جدا افتد و تنها راه ارتباط این سرزمین با سرزمین اصلی از طریق دریا و هوا امکان داشته باشد.

این تازه شروع ماجرا بود دولت لهستان که چشم طمع به سرزمین پرروس خاوری داشت. می دانست که قرار داد ورسای نه تنها اقتصاد و صنعت آلمان را نابود کرده است بلکه ارتش المان را نیز خلع سلاح کرده است.دولت دست نشانده لهستان از سال ١٩١٩ تاسال ١٩٣٩ تحت حمایت مستقیم انگلیس و فرانسه دست به تجهیز ارتش ١٧٠٠٠٠٠هزار نفری زد که با به روز ترین تجهیزات  این دو کشور تجهیز شده بود.

دولت لهستان از همان روز به وجود امدن دست به ازار و اذیت میلیونها المانی که اکنون اقلیت در میان ان کشور شده بوده اند زد .دولت لهستان با تحریک  دیگر اقوام علیه المان ها قصد کوچ دادن انها  ها را داشت.دولت لهستان در این راه از هیچ کاری خود داری نکرد و موج گستردی از حملات ،شکنجه و قتل عام المان های منطقه پروس باختری را به راه انداخت.

اما دولت ضعیف جمهوری وایمار آلمان تنها می توانست اعتراض کند .که ان هم توسط دولت لهستان به بهانه دخالت در امور داخلی با جواب منفی پاسخ داده می شد.

پس از روی کار آمدن دولت نازی،آلمان ها سیاست صلح آمیز مذاکره و حل اختلاف را در پیش گرفتند در همین چهارچوب دولت آلمان توانست با مذاکره رایتلند را از اشغال فرانسه خارج سازد.در ادامه مذاکر با کشور لیتوانی توانست منطقهmamelland و با برگزاری همه پرسی اتریش و با انجام دادن مذاکرات بیشتر با کشور ها متفقین توانست چکسلواکی را به خاک المان باز گرداند.ادولف هیتلر همچنان به ادامه دادن مذاکر برای پایان بخشیدن به قرار داد ورسای تاکید داشت و در راستای همین موضوع مذاکراتی را با دولت انگلیس برای بازگرداندن سه سرزمین المان در افریقا و مذاکراتی با کشور فرانسه برای باز گرداندن دو ایالت المانی زبان Alsace-Lorraine و مذاکراتی با دانمارک و بلژیک  برای باز گرداندن ایالت های اشلسوک شمالی و Eupen-malmedyصورت داد.

دولت المان برای  ایجاد صلح پایدار با کشور شوروی پیمان عدم تجاوز را بست . در ادامه نیز با ایتالیا متحد شد که در این قرار داد دو کشور متعهد شدن تا مدت سه سال پس از این قرارداد اغاز کنند جنگی بزرگ در اروپا نباشند.

دولت نازی آلمان در مورد مناطق اشغالی در دستان لهستان نیز همین سیاست مذاکره را پیش گرفته و چندین ماه مذاکراتی محرمانه ای را با دولت لهستان انجام داد.

المان در ابتدا مذاکرات خواهان بازگشت سرزمین های خودش شدکه با مخالفت شدید دولت لهستان روبرو شد در ادامه دولت رایش سوم از لهستان خواست تا بندر دانتزیک که در همه پرسی برگزار شده توسط جامعه ملل رای بر بازگشت به خاک المان داد بودن را به المان پس دهد، که باز هم با پاسخ منفی لهستان روبرو شد .دولت رایش سوم برای  اخرین بار پیشنهادی سخاوتمندانه را به دولت جعلی لهستان داد و تنها خواهان اجازه عبور یک خط راه اهن و یک بزرگ راه را از مناطق اشغالی توسط لهستان شد و از لهستانی خواست تا دست از آزار و اذیت آلمانی ها مقیم لهستان بردارند و المان هم متقابلا ادعای خود را پس می گیرد . این پیشنهاد هم نه تنها از طرف دولت لهستان رد شد بلکه این دولت دست به نشل کشی المان ها مقیم لهستان در ابعاد بیشتری زد و به تحرکات مرزی خود افزایش داد تا بتواند دولت المان را مجبور به حمله متقابل کند.نقطه اوج این حملات حمله سربازان لهستانی به ایستگاه مرزی رادیوی واقع در خاک آلمان موسوم به گلاوتیز بود.

دولت لهستان که فکر می کرد المان ارتش منظم و بزرگی ندارد و از سوی دیگر مطمن بود که مورد حمایت مستقیم دو کشور انگلیس و فرانسه قرار دارد . برای الحاق پروس خاوری اماده جنگ بزرگی شده بود .

زمانی که ادولف هیتلر پیمان ضد کمونیست را با بنیتو موسولینی امضا می کرد نمی دانست که سه ماه دیگر لهستانی او را وادار به جنگ می کنند .لهستانی ها چاره ای برای المان نگذاشته بودن و پیشوا مجبور شد فرمان حمله به لهستان را صادر کند و در ١ سپتامبر سال ١٩٣٩ میلادی حمله به لهستان اغاز شد و در تاریخ ۶ اکتبر سال ١٩٣٩ به پایان رسید .

نکته جالب این جنگ وارد شدن ارتش شوروی در ١٧ سپتامبر سال ١٩٣٩ میلادی به جنگ بود.روس ها در این جنگ دست به همه نوع جنایتی زدند . یکی از هزاران جنایت ارتش سرخ در ۵ مارس سال ١٩۴٠ میلادی درجنگل کاتین صورت گرفت . که در این جنایت بیش از ٢٢ هزار افسر اسیر لهستانی تیرباران شد و در گور ها دست جمعی  به خاک سپرده شدن.سه سال بعد ارتش المان این جنازه ها را کشف کرد و خبر ان را انتشار داد این جنایت با سکوت متفقین غربی مواجه شد.

 معما بزرگ تاریخ  این است که چرا بعد از اغاز حمله المان به لهستان بلافاصله دو کشور انگلیس و فرانسه به المان اعلام جنگ دادن در حالی که انها هیچ گونه اخطار و یا هشداری به اتحاد جماهیر شوروی  ندادن در حالی که شوروی پیش از حمله به لهستان و اشغال نیمی از لهستان  ۶ کشور دیگر را نیز اشغال کرده بود. و این سکوت معنی دار متفقین غربی در برابر اتحاد جماهیر شوروی باعث شک هر فرد خردمند در مورد دلیل اعلام جنگ این کشور ها  به المان می شود.

در پشت ادعا حمایت و دفاع از کشور جعلی لهستان چیز دیگر نهفته بود ان دو کشور از قرار داد ورسای سود فراوانی برده بودن و قسمت های از سرزمین المان را اشغال کردند انها می دانستند که اگر اکنون با هم به المان حمله نکن مجبور هستن ان سر زمین ها را پس دهند از سوی دیگر انها نمی دانست که قدرت نظامی واقعی المان چقدر است انها فکر می کرد دلیل پیروزی ٣۶ روزه  المان بر لهستان تا دندان مسلح حمله غافلگیر کننده اتحاد جماهیر بوده است . ان ها تاوان این اشتباه را در ماه های بعد دادن…

در پایان باید گفت تمام مسئولیت این جنگ بر گردن  کشورهای جنگ طلب و زیادی خواهی است که چشم طمع به کشور دیگر داشته و دارند کشور های که خود را فراتر از حقیقت و قانون می دانند کشور های که درخواست صلح  المان را در چند نوبت رد کردن چرا  که ادولف هیتلر پس پایان یافتن جنگ لهستان در رایشتاگ به دو کشور انگلیس و فرانسه پیشنهاد صلح داد بود و بار دیگر در زمان جنگ نیز که نیرو های نگلیسی در دونگرگ  گیر افتاده بودن پیشنهاد صلح داد شد اما این دو کشور استعمارگر با زیاده خواهی خود اتش این جنگ جهان سوز را به راه انداختن،گناه کشته شدن ۵۵ میلیون انسان در این جنگ بر گردن  سران جنایت کار این دو کشور  می باشد.

/ 0 نظر / 128 بازدید